Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ETF

Od: Anonym: Marek Ryšánek---.ostrava.tiscali.cz )
Kdy: 11. 02. 2006 11:24
Předmět: Re: ETF

Že ETF je na vysoké úrovni je nesporné. Opravdu je problém spíše ve vzdělávání a řekněme výcviku a výchově kazatelů v samotné církvi. Církev si je toho vědoma. Zavedení vikariátu a jáhenské praxe je prvním krokem. Nyní, jak jsem se dočetl v Českém bratru, uložila synodní rada odboru pro vzdělávání kazatelů, aby vypracoval koncepci vzdělávání začínajících kazatelů a duchovní péče o ně, jakož i koncepci celoživotního vzdělávání kazatelů v ČCE. Doporučuji také k přečtení rozhovor s novým děkanem ETF Martinem Prudkým v posledním čísle Protestanta.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód