Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Zvýhodnění

Od: Anonym: jarda---.dkm.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 17:27
Předmět: Zvýhodnění

2.když už se někdo homosexuálně chová,(co my víme, jak se v soukromí chová?), nedopouští se podle zákonů naší země trestného činu. Proč by se tedy ve svém životním partnerském vztahu měl potýkat s úředními překážkami, na které různopohlavní partneři ve svém stejně beztrestném životním vztahu vůbec nenarážejí? To není otázka spravedlnosti před Bohem, to je otázka spravedlnosti před lidskými zákony.
K tomu si myslím, že se jedná o zvýhodnění - je více partnerství, která by to také ocenili, čeho se dostalo stejnopohlavním milencům. Pokud o těchto lidech nevíte, tak vám doporučuji se trochu zajímat o oblast sociální a jiné péče. Např.:
I starý člověk by rád daroval něco lidem, kteří se o něj starají a nemusel vše nechat nepřejícím a nekonajícím příbuzným (a neargumenujte tím, že je může vydědit - i stejnopohlavní si mohou své majetky zařídit jinak než změnou občanského zákoníku).
I toho, který s někým žije - a nemusí to být milenci - zajímají informace o zdravotním stavu - např. komunity řeholních sester a bratří, nebo i ústavní péče, kde žijí opuštění lidé.
I já mám mnoho kamarádů vůči kterým bych nechtěl svědčit - vy jako křesťan byste asi také odmítl svědčit nebo vypovídat proti svým bratřím - nyní sice můžete, ale budete odsouzen, jiní si nyní ze zákona mohou oddechnouot.
a další a další …
Pokoj a rozum
jarda

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód