Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Anonymita v internetové diskusi

Od: Anonym: Martin Grombirik---.nat.karneval.cz )
Kdy: 05. 01. 2006 21:48
Předmět: Re: Anonymita v internetové diskusi

Tvá teorie anonymity je, "mládežníku", zajímavá, má však jeden háček, a to předpoklad dobrovolné vůle všech zúčastněných respektovat stejná pravidla, tedy konstruktivně a věcně disputovat o názorech a pomocí zkoumání všech pro a proti hledat správné cesty a přispívat k rozvoji lidského poznání. Mistrovskými ukázkami takovéhoto přístupu jsou Disputační otázky a obě Summy sv. Tomáše Akvinského, který uměl možné námitky proti učení Církve formulovat kolikrát mnohem lépe než potenciální či skutečný protivník. Jiným příkladem je pověstný "advocatus diaboli" v kanonizačních procesech.
Bohužel realita je, podíváš-li se do diskusí zde i jinde, poněkud jiná. Někteří lidé mají odvahu (dle jiných drzost) se ke svým názorům klidně přihlásit, i s rizikem nepochopení či toho, že budou vypadat jako idioti (mě např. pokládá Evangnet za "anonyma" čistě z pomsty za to, že jsem líný se zaregistrovat :-)). Ti, kteří se nepodepíšou, pak často prezentují nikoliv své či cizí názory na nějaký projednávaný problém, nýbrž své názory na osobnostní či duševní kvality těch, kdo své příspěvky podepisují (či kohokoliv jiného). Ne, nenech se mýlit, je rozdíl, pokud za hloupý označím příspěvek (to s autorem nemusí mít nic společného - mohl to být úlet, mohl mít těžkej den nebo se jedná jen o nepochopenou recesi, sarkasmus, černý humor apod.) nebo jeho pisatele. Znám internetové diskuse, které jsou doslova žumpami vulgarit a agrese, plnými výlevů provokatérů, exhibicionistů, kverulantů a teoretiků spiknutí, na mnoha řádí různí "fantomové" zasahující do diskuse pod několika různými přezdívkami či dokonce falšující identitu jiných existujících osob.
Co se týká souvislosti mezi anonymitou a stupňováním agrese, to je prokázaný fakt, k tomu jsem mimochodem našel zajímavý příspěvek (ano, já vím, kontroversního) dr. Remeše u "konkurence", z něhož vyjímám:
"Za základní předpoklad onoho "chovat se jako dobytek" považuje Zimbardo právě anonymitu. Je to prý dokázáno etnologickými zkoumáními, když se srovnávaly kultury, jejichž válečníci dělají "war-paínting", s těmi, které bojové malování nečiní (pomalovaní válečníci se chovají mnohem více a častěji brutálněji, tedy "jako dobytek", než nepomalovaní). Také dívky v anonymní situaci dávaly vybraným osobám elektrické šoky (vše bylo ovšem sehráno) dvakrát ochotněji a častěji, než v situaci individuované."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód