Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Miloš Rejchrt - Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 05. 04. 2012 09:58
Předmět: Re: Miloš Rejchrt - Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno

Čili shrnuto:
"Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno." To se týká i Českobratrské církve evangelické. Druhou stranou této "navracené mince" by měl být princip, "že co bylo ukradeno, má být vráceno". Pokud této českobratrské evangelické obci, nám velmi milé, bylo něco konkrétního zabaveno, tak by jí to mělo být vráceno.
Avšak nejen jí! A zde mám na mysli především ukradený konkrétní majetek (pozemky, budovy, sakrální předměty aj.) českých, moravských a slezských židovských náboženských obcí, o jehož zabavení a zničení se na našem území postaral jak protektorátní režim, tak i komunistická vládní moc. Tento majetek by měla dostat zpět Federace židovských obcí v České republice. A v tomto konkrétním případě bych se přimlouval i za finanční kompenzace.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód