Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE jako kongregační církev

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 21:06
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Aha. :-)    Vidím to svým vnitřním zrakem úplně živě: Osvícený Lachtan shromáždí všechny  ponížené a zubožené evangelíky úpící pod byrokratickým jhem církevního  úřadu. Přitáhne v čele jejich zástupu před libeňskou faru. Tam provedou  defenestraci 70 seniorátních šanonů, jednoho počítače a dvou tamějších  duchovních na předem připravenou hromadu hnoje.    V tu chvíli věrné stádečko konečně poprvé svobodně vydechne a zvolá: Hlas  Lachtanův - hlas lidu - hlas Nebes!    A následně vyrazí do Jungmannovy ulice…
Ježíš neuměl ani psát a zanechal tu mnohem větší dílo než vy s těmi 70 šanony a počítačem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód