Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE jako kongregační církev

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 16. 02. 2012 19:59
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Aha. :-)
Vidím to svým vnitřním zrakem úplně živě: Osvícený Lachtan shromáždí všechny ponížené a zubožené evangelíky úpící pod byrokratickým jhem církevního úřadu. Přitáhne v čele jejich zástupu před libeňskou faru. Tam provedou defenestraci 70 seniorátních šanonů, jednoho počítače a dvou tamějších duchovních na předem připravenou hromadu hnoje.
V tu chvíli věrné stádečko konečně poprvé svobodně vydechne a zvolá: Hlas Lachtanův - hlas lidu - hlas Nebes!
A následně vyrazí do Jungmannovy ulice…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód