Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Vyloučení z církve?

Od: Anonym: Roskovcová <> ( ---.srcce.cz )
Kdy: 20. 08. 2003 10:33
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Pro T. Hančila: Samozřejmě, že vím o tom, že br. Tožička vystudoval ETF, a že pracoval v Diakonii ČCE - to však samo o sobě neznamená, že byl členem ČCE - mnozí pracovníci Diakonie, stejně jako řada absolventů ETF členy ČCE nejsou. Platí především to, že členství v ČCe je vázáno na členství v některém z jejích farních sborů - je to přece rozdíl např. od církve římskokatolické. V otázkách potvrzování členství v ČCE tedy rozhoduje farní sbor - staršovstvo, které zkoumá, zda žadatel o potvrzení členem sboru je. To by patrně měl absolvent ETF, člen ČCE a církevní pracovník vědět - proto ta ironie. Lydie Roskovcová

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód