Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 06. 01. 2012 18:01
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Milá Lociko,
následuje má reakce na Vaše otázky a náměty:
 Mně osobně by úplně stačilo, kdyby mi odpověděli na otázku, proč si sbor  nemůže peníze, které naspoří ze sbírek vynaložit na svůj vlastní provoz a  svoje akce, díky nimž by se společenství zapojilo do veřejného života a dalo  tak o své existenci vědět.  Nechápu, k čemu je potřeba takový aparát úředníků na pár desítek tísíc  oveček. Všechny známky instituce bych zrušila a hospodaření bych nechala na  sborech. Sbírky účelové smysluplné každý rád uvítá, bude moct přispět  konkrétně na věc, kterou považuje za důležitou.
Sbor si nemůže všechny peníze nechat jen pro sebe proto, že potřebuje seniorátní strukturu i celocírkevní strukturu. Nebo si snad myslíte, že by výhradně faráři a členové sboru ve svém volném čase zvládli… …hlídat a zajišťovat kvalitu vzdělávání a praxe studentů teologie, budoucích farářů …provozovat fundraising na mnoha úrovních …vést agendu pronájmu pražských církevních nemovitostí …připravovat materiály pro práci v Nedělní škole a mnohé další …připravovat a vést desítky celocírkevních akcí a pobytů …reprezentovat naši církev, kde je to potřeba na celostátní nebo celocírkevní úrovni …všechny své spory a problémy vyřešit bez pomoci někoho zvenčí …vést si každý zvlášť svou mzdovou a personální agendu …koordinovat činnost Evangelických škol po celé republice …zprostředkovávat kontakt s partnerskými církvemi v zahraničí …vydávat celocírkevní evangelický časopis …a mnohé další?
Můžeme se bavit o tom, zda potřebujeme v Ústřední církevní kanceláři 30, 40 nebo 50 lidí, zda potřebujeme 5, 10 nebo 15 seniorátů, ale zcela jistě je potřebujeme! ČCE je prostě "neziskovka" s obratem několika set miliónů ročně a aparát několika desítek úředníků tomu zcela přiměřeně odpovídá. Mimochodem: Větší část provozu ústředí je hrazena nikoli z příspěvků sborů, ale z výnosů nemovitostí, které ČCE vlastní.
Proč musí sbor veškeré své naspořené finance  odevzdat na studia studentů (jejichž budoucnost je nejistá), personálí fond  (alias železná zásobá je nedotknutelná a kromě toho, jsme ji včera  snědli…)a další zbytečnosti vedoucí tam, kde jsme.
Na nejistá studia teologů (jsou nějaká "jistá" studia?) šlo loni z našeho sboru asi 4.000 Kč z celkových 600.000 Kč, které jsme mezi sebou vybrali. Je to vyjádření naší symbolické podpory a jedna z největších našich kostelních sbírek. Váš sbor na tom snad krachuje?
Větší část odvedeného Personálního fondu zvyšuje různými formami plat duchovních, protože by byl jinak dosti nízký. Kdyby synod před x lety nerozhodl o tomto kroku, sám bych již nebyl farářem. Nedokázal bych totiž jen ze státního tabulkového platu (i přes výhodné podmínky bydlení ve služebním bytě) uživit svou ženu na mateřské a 3 děti. Zároveň Personální fond slouží jako postupná příprava na budoucí samofinancování.
 a třeba je to ještě jinak, tak, že to tak má být a prostě zamknout kostely a  jít na chvíli PRACOVAT, ono by to vůbec všem těm farářům neuškodilo.
Na zevšeobecňující výpad o tom, že faráři NEPRACUJÍ, raději nebudu reagovat vůbec. Na závěr si nemohu odpustit dotaz: Bolel Vás, Lociko, zub, když jste to psala? Vypadá to tak. Nebo si opravdu myslíte, že jste chytřejší, než všichni konventuálové (přibližně 700 zástupců ze všech 250 sborů) a synodálové (přibližně 80 lidí ze všech seniorátu) dohromady, z kterých nikdo, pokud vím, za posledních x let podobně radikální návrhy nepodal a postoje neprezentoval?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód