Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Legislativa státu a Evangelické církve

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 05. 01. 2012 08:59
Předmět: Legislativa státu a Evangelické církve

Tak ona Evangelická církev má svoje Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické a její řády … a taky Základní dokument, podle kterého byla oficiálně registrována státem.
Moc prostoru "dělat si, co se namane" v platné církevní a světské legislativě asi není. Pak by to totiž bylo možné interpretovat zřejmě jako protiprávní jednání.
Co se týká autority Písem: "dáti císaři, co je císařovo a Hospodinu, co jest jeho" - tato Kristova slova chápu tak, že nás nenabádá k porušování zákonů, ale k jejich využití pro dobro církve i světa. Pokud jde přežilé či necitlivě nastavené zákony legálně zreformovat, můžeme tak s ve víře a s čistým svědomím činit.
Tak tomu alespoň rozumím já.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód