Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 03. 01. 2012 20:55
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Ano, obnova víry, spiritualita, souhlasím… Podle mě by to ale mělo jít ruku v ruce se snahou o určitou reformu ČCE.
Co se týče ukončování členství, Váš argument je závažný. Jsem si vědom rizika vytváření bariér mezi lidmi, nedorozumění, zlé krve… Na druhé straně je potřeba "zreálnit" počet členů, třeba nikoho "nevyřazovat" z kartotéky, byl-li tam zaveden v souladu s řádem členství, ale pro zjištění faktické velikosti sboru vycházet z počtu účastníků bohoslužeb a salárníků…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód