Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 02. 01. 2012 21:19
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Ahoj Romane,
v podstatě souhlasím, nemyslím, že by se mělo jednat o nějaké partyzánské hnutí, které se jakkoli vyděluje. Přesto by bylo fajn, kdyby to získalo konkrétní "tvář" a jednotící, ucelené myšlenky.
Trochu nevážně - různá hnutí si libují v utváření vynalézavých názvů a zkratek, tož navrhuji CREDO - hnutí pro Církevní Reformu a Evangelickou Duchovní Obnovu :-).
Bez ohledu na to ale si dovolím formulovat pět bodů, co se týče církevního uspořádání:
1) V preambuli církevního zřízení konkretizovat, v co věříme. Především ve vztahu k otázce autority a chápání Bible, protože od jejího poselství se odvíjí články naší víry. Odmítnout oba extrémy - stoprocentně doslovné chápání Bible včetně prvních kapitol, na druhé straně pojímání biblických příběhů jako zcela ahistorických výmyslů, včetně evangelií a zvěsti o vzkříšení Krista, majících význam jen jako obecná existenciální výpověď.
2) Změnit úpravu členství v církvi - možnost vyřadit z evidence toho, kdo bez závažných důvodů (např. zdravotních) se dlouhodobě neúčastní bohoslužeb nebo dlouhodobě bez závažných důvodů (sociálních apod.) nijak finančně církvi nepřispívá. Tomuto vyřazení by ale předcházel pokus o kontakt s tímto členem a v případě jeho nesouhlasu by z evidence vyřazen nebyl. Avšak pouze vyznavačské členství má smysl.
3) Vytvořit a uvést do praxe misijní strategii církve včetně strategie rozvoje a RŮSTU existujících sborů a zakládání nových.
4) S tím souvisí systémová solidarita větších a finančně lépe situovaných sborů s menšími - reforma odvodů do Personálního fondu, do něhož by se odvádělo jednotné procento z nájmů nebytových prostor a částka určená jako součin paušální jednotné částky na člena každého sboru a počtu členů ve sboru. Administrované sbory by odváděly poměrnou část.
5) Intenzivnější příprava a zapojení laiků do kazatelské služby (nutnost v dlouhodobém horizontu při odluce státu a církví) - kurzy ordinovaných presbyterů zkrátit na rok a půl, zato konat setkání častěji, tj. jedenkrát měsíčně.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód