Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 02. 01. 2012 17:21
Předmět: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Reakce na Odřeje G:
Něco jako obnovné hnutí jsme v rámci ČCE před 2 lety rozjeli s Petrem Slámou: Platforma Krize/Vize ČCE. Zapojilo se s různou mírou intenzity přibližně 20 lidí. Sešli jsme se k přibližně 10 poradám, něco vymysleli, sepsali. Snad to ještě dokážeme nějak důstojně uzavřít. Od počátku jsme se totiž definovali jako časově omezená iniciativa.
Ale hlavně: Tuto iniciativu jsem spolurozbíhal shodou okolností jen několik týdnů před tím, než jsem se stal - zcela nečekaně - seniorem Pražského seniorátu ČCE. A následně se mi - v souběhu obou aktivit - potvrdilo, co jsem tušil již dříve. Že totiž celek církve je otevřen návrhům na změny, vylepšení a obnovu různého druhu, pokud mají aspoň trochu hlavu a patu a věrohodné navrhovatele.
Všechno to, co bych chtěl prosadit z líhně Platformy, dnes mohu prosazovat i z pozice církevního "funkcionáře", oficiálně, prostřednictvím sborů, staršovstev, konventů, seniorátních výborů i synodní rady… Žádné z těchto pater není "zabetonované" ve svých pozicích, naopak, otevřeně čeká na inspirující impulsy zespodu.
Dle mého nynějšího názoru tedy není lepší cesty k obnově ČCE, než aby se ti, kdo po ní touží, stávali na svých místech aktivními laiky / laickými kazateli / presbytery / pracovníky s mládeží / faráři / seniory / členy seniorátních výborů… a své nápady, jak ČCE vylepšit a obnovit, prosazovali těmito oficiálními a dle mého zcela průchodnými cestami…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód