Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 08:58
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Děkuji za odkaz na oficiální dokumenty ČCE týkající se členství.
Je zde formulováno, jak by to mělo fungovat. Ale to je ve zjevném rozporu s realitou, kdy se k ČCE přihlásilo cca 60% počtu zaevidovaných jmen v členských seznamech.
Moje otázka mířila k tomu, jak fakticky evidování "oficiálního členství" funguje.
V tom Řádu členství vidím zakopaného psa v čl. 5, odst. 2 a 3. Nadhazuji některé momenty, které zásadně deformují formálně pedantní evidenci ČCE:
a) Farní sbor se nedozví, že jeho člen zemřel nebo se odstěhoval (a v jiném sboru se již nepřihlásil). Do kolika let hypotetického věku jsou tyta jména evidována, resp. kdy jsou vyškrtnuta?
b) Člen byl fyzicky přítomen ve sboru jenom jednou (při křtu) a za člena ČCE se nepovažuje (případně to ani neví nebo si neuvědomuje, že členem ČCE je).
c) Člen se od jistého okamžiku přestane považovat za člena církve a neobtěžuje se z ČCE vystoupit. Při sčítání lidu se k ČCE logicky nepřihlásí.
Je zřejmé, že pojetí členství v ČCE neposkytuje pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód