Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ad. web ČCE

Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 28. 12. 2011 22:13
Předmět: Re: ad. web ČCE

Církevní institucionalismus je přežitý a lidé si hledají svojí vlastní cestu. Každý, kdo o svě víře vážně přemýšlí, musí dříve či později dojít k názoru, že nikdo nemá právo tomu druhému říkat jak má věřit. (T. Lachtan)
Zdá se dle sčítání, že tradiční církve běžné lidi oslovují v menším měřítku než dříve, otázkou je ale, čím to je - zda lidé si hledají ve věci náboženských otázek vlastní cestu nebo zda třeba nemohou stíhat věci náboženství, víry řešit a tak to odsouvají - podobně jako např. spolkové koníčky, které dříve při menším časovém vytížení více kvetly, zda se v církvích nemohli (v dobrém) realizovat - zda je tam někdo potřebuje, chce. Myslím si, že církve pro lidi smysl mít mohou (jsou to z určitého hlediska také společenské jednotky, kde se lidé v realitě setkávají), ale je potřeba si uvědomit, že dnešní doba je prostě rychlejší, má více nabídek, možná i více určitého typu stresu a církve toto mohou vidět jako výzvu. Je otázkou, jak s tím naloží (třeba právě i na aktuálnosti a zajímavosti církevních webů, času bohoslužeb…, poněvadž dnešní člověk (do 40 možná i více let) žije jinak než před 20 lety. Líbí se mi model církve jako mozaiky bez určeného rámu - dá se skládat stále dál, každý nový dílek může být k něčemu užitečný, výsledný obraz bude stále mírně nový, nestereotypní. Když si lidé mohou říkat, co pijí za pivo, jaké mají rádi knížky, jaký mají politický názor - proč by si nemohli vypravovat vzájemně o své víře? To přece není nějaké přinucování, ale výměna zkušeností,atp. Je jasné, že by se nemělo do víry člověka nutit, přemlouvat, vlamovat. Ale to se snad dnes děje spíše méně často, obzvláště v ČCE (někde)pro přílišnou opatrnost snad trochu chybí vzájemné vypravování si o své víře právě z obavy, abychom někoho někam netlačili nebo z pocitu zbytečně velké opatrnosti, že to přenecháme povolanější osobně. A tak se o své víře vzájemně třeba i obáváme hovořit. Na druhou stranu, i ČCE má apoštolské vyznání - nějaký minimální základ, ale prakticky jsem se nesetkala s tím, že kdo tomu věří nějak po svém, že by do kostela nemohl chodit. V otázce věrouky ČCE nevidím důvod, proč by do kostela chodilo méně lidí, spíš si myslím, že jde o věci praktického života církve(sboru) - jednak v otázce praktičnosti kázání a také při vnímání církve jakožto určité společenské jednotky, v čemž je někdy daný sbor z různých důvodů (zpravidla z důvodu okolností, nikoliv ze zlého úmyslu) zakonzervován v nějaké jiné době než současnosti. Také může jít o nevěrnost církve v oblasti majetku. (je to v něčem podobné jako za počátků reformace - církve čerpají majetek i od lidí, kteří s nimi nechtějí mít nic společného, což si myslím, že je chybou - až na charitativní záležitosti (např. provoz hospiců, domů pro postižené lidi atd, které stát moc provozovat nechce nebo neumí.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód