Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Od: Anonym: Filip <> ( ---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 25. 12. 2011 18:46
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Nabízím malou částku z odpovědi na výsledky sčítání lidu v roce 2011. Podíval jsem se na http://www.e-cirkev.cz/ a našel jsem tam pěkné PFko, prohlášení k úmrtí Václava Havla a informaci o dovolené v ústřední církevní kanceláři. Příjemný web, v podstatě tam nacházím to, co na všech webech v těchto dnech, takže by vše mělo být OK. Ale podle mě není. Vánoce jsou hned po svátcích velikonočních jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Všichni se na ně připravujeme, očekáváme tu radostnou zprávu o osvětle (Ježíši Kristu), který přichází na svět, aby svým poselstvím prozářil tmu. Všichni jihneme, když se plaménky svíček odráží v radostných dětských očích, ale i našich vlastních, u vánočního stromku. Tak i naše srdce odráží radostnou zvěst, která je nám zvěstována. Církev je pak nositelkou tohoto poselství. O to víc mě mrzí a zaráží, že hlavní web ČCE zrcadlí světlo a radost z Božího narození jen minimálně. Očekával bych, že právě církevní stránky budou přeplněny vánočními tématy, úvahami, fotografiemi, kázáními, nahrávkami písní a další vánoční tématikou. Místo toho se dovídám, že církevní kancelář má dovolenou. Církev se asi nechce podělit o zvěst, která je určena všem. Bohužel webem to nekončí. Marketing církve je přímo spojený s jejím vedením. Nejhorší je, že nejde jen o církev samotnou, ale o to, že církev sama brání světlu svítit - šíření slova Božího. Přál bych si, aby se někdo nad touto mou "VÝZVOU PRO 2012" zamyslel, a to nejen vedení církve, ale my všichni, až budeme volit do staršovstev, na konventech a synodu, a také ve svém vlastním životě. Kéž dovolená církve brzy skončí …

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód