Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Od: Anonym: bubák---.farenet.cz )
Kdy: 20. 12. 2011 11:56
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Pepin ze Sedlčan napsal(a):
   bubák napsal(a):  > Pepin ze Sedlčan napsal(a):  > > Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE  rozpouští v  > babylónu liberálnosti  > > (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti  > (věřících).  >   > Nesmysl. ČCE je jednou z nejmravnějších církví u nás právě protože je  > liberální (…) Narozdíl od jiných církví má především zdravý vztah k  sexualitě (…) a  > neupadá do hříchu (…).  >   > (…) naštěstí kalvínští zabedněnci brzy vychcípají a pietisty to  > přestane bavit, takže zbyde jen zdravé liberální jádro ČCE ;-)    Ty, bubáku, ty tady blouzníš. Sestručnil jsem tedy ten tvůj komentář, ať  vidíš, jak si sám protiřečíš. Jestli v něm přesto nenacházích svoji  hloupost, tak ti ji trochu objasním:
 Odstavec 1:    Jaký vztah má liberálnost a mravy? Přece protikladný.
Opak je pravdou. Vždyť už staří liberální teologové (Schleiermacher) byli hlasatelé morálky a ne zabedněného dogmatu (a dogmatismu).
Jediný, naopak, kdo směřuje k nemravnosti, jsou konzervativní kruhy, zabedněné do svých dogmat a neschopné nést Boží lásku do tohoto světa.
(Proto jsem tak komentoval ten propad: V liberální ČCE -55,7 %. Oproti tomu např. CB, kde  funguje kárný systém - od napomenutí až po exkomunikaci - a dále důraz na  pastoraci narostla o +9,1 %.) Tady máš důkaz statistiky.
To je důkaz tak jedině toho, že v CB umí manipulovat s lidmi a vymýt jim mozek. Bohužel už v té statistice není, kolik z nich si pak nese do života traumata, nebo pokřivenou osobnost…
Koneckoncu, přečti si Ježíšova slova o úzké cestě: mě z toho vyplývá, že ČCE jde správnou cestou a CB do pekel…
Kladný vztah k sexualitě? A co to schizma ohledně podpory homosexuální deviace, které se za  ČCE táhne jako stín již řadu let a škodí a škodí.
Schizma? Většina ČCE má k homosexualitě velmi rozumný vztah. Jediné, co ČCE škodí, jsou konzervativní zabedněnci, kteří se snaží zamezit, aby lidi žili plnohodnotně život tak, jak je Pán Bůh stvořil a naplnili tak řád stvoření.
A za druhé, trpět bez káznění smilstva nejen v řadách věřících, ale dokonce ve staršovstvech, to  by Kristus podle tebe označil jako velmi zdravé?
Ježíši vždycky záleželo na člověku (viz příběh o Ježíší a cizoložnici) a ne na hloupých dogmatech. Co sexu týče, pak důležité není, jestli zapadá do nějakých dogmatických škatulek, ale jestli je sexem někomu ubližováno (např. při cizoložství, tj. zradě; nebo při znásilnění), nebo jestli jím naopak člověk tomu druhému dělá dobře. Zda je přitom sex před manželstvím, při manželství, nebo po manželství je z hlediska boží lásky naprosto irelevantní.
Takže jsem rád, že se v ČCE většinově dbá na to, aby se nejednalo s druhými „s tvrdostí srdce“ (např. tak, že by se neumožnilo dvěma lidem se rozvést a začít nový život, i když už oba spolu dál žít nedokážou), ale naopak je snaha dívat se na druhé očima Boží lásky.
 Odstavec 2:    Tak se vyjadřuje zdravý, tolerantní a láskyplný člen ČCE, že mi přeje abych  vychcípal.
Já nemluvím o tobě, ani o žádné osobě. Ale vím, jak neskutečně dokážou některé proudy v ČCE prznit evangelium (hlavně kalvinisti, pietisti a charismatikové), takže je mým přáním, aby toto zlo pochcípalo :-)
 Bubáku, kým je ti Kristus?
Ha, další, který si myslí, že musí svými dogmatickými poučkami lustrovat ty druhé. No, jak chceš, odpovím ti: Kristus je mi Symbolem (který je nutno interpretovat) a Mýtem (který je nutno se učit) :-)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód