Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Od: Anonym: Pepin ze Sedlčan---.raabnet.net )
Kdy: 19. 12. 2011 19:17
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

bubák napsal(a):
 Pepin ze Sedlčan napsal(a):  > Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE rozpouští v  babylónu liberálnosti  > (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti  (věřících).    Nesmysl. ČCE je jednou z nejmravnějších církví u nás právě protože je  liberální (…) Narozdíl od jiných církví má především zdravý vztah k sexualitě (…) a  neupadá do hříchu (…).    (…) naštěstí kalvínští zabedněnci brzy vychcípají a pietisty to  přestane bavit, takže zbyde jen zdravé liberální jádro ČCE ;-)
Ty, bubáku, ty tady blouzníš. Sestručnil jsem tedy ten tvůj komentář, ať vidíš, jak si sám protiřečíš. Jestli v něm přesto nenacházích svoji hloupost, tak ti ji trochu objasním:
Odstavec 1:
Jaký vztah má liberálnost a mravy? Přece protikladný. (Proto jsem tak komentoval ten propad: V liberální ČCE -55,7 %. Oproti tomu např. CB, kde funguje kárný systém - od napomenutí až po exkomunikaci - a dále důraz na pastoraci narostla o +9,1 %.) Tady máš důkaz statistiky. Kladný vztah k sexualitě? A co to schizma ohledně podpory homosexuální deviace, které se za ČCE táhne jako stín již řadu let a škodí a škodí. A za druhé, trpět bez káznění smilstva nejen v řadách věřících, ale dokonce ve staršovstvech, to by Kristus podle tebe označil jako velmi zdravé?
Odstavec 2:
Tak se vyjadřuje zdravý, tolerantní a láskyplný člen ČCE, že mi přeje abych vychcípal.
Bubáku, kým je ti Kristus?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód