Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2011 00:07
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Uživatel Evangnetu Petr Tomášek napsal(a):  >   > Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):  > > Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově,  ale  > jen  > > obrazně,  >   > Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který  zatemňuje  > podstatu víry.  >     To je fakt hustý!!! Ten Pavel z Tarsu moc dobře věděl, proč to píše!!!    1. Korintským 15, 16 - 18: "Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl  vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná,  ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v  Kristu."
Pavel je také dost sporná postava a se soudem jak ho zde prezentujete bych nebyl hned tak rychle hotov. Bible je kompilát nesourodých textů, v průběhu času účelově upravován a nesčíslněkrát pozměňován. Různé pasáže byly vypouštěny a jiné naopak vkládány podle vývoje církevní organizace. Máme plné právo pochybovat o autenticitě biblických textů. Vědecké bádání a korekce historičnosti textů a následně věroučných závěrů je více než potřebná.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód