Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 02. 10. 2011 20:35
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu Petr Tomášek napsal(a):
   Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):  > Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově, ale  jen  > obrazně,    Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který zatemňuje  podstatu víry.  
To je fakt hustý!!! Ten Pavel z Tarsu moc dobře věděl, proč to píše!!!
1. Korintským 15, 16 - 18: "Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód