Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 01. 10. 2011 22:14
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):
 Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově, ale jen  obrazně,
Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který zatemňuje podstatu víry.
že Bible je obecný existenciální mýtus
A není snad? :-)
nemající nic společného se skutečným historickým svědectvím Božího lidu o jeho zkušenosti s Bohem  apod..
Zdá se mi, že trochu pletete dost spoustu dohromady. Doporučil bych Vám nejprve se rozhodout, jestli vám jde o „skutečně historické“ („wie es eigentlich gewesen ist“), o „svědectví Božího lidu“, nebo o „zkušenosti s Bohem“. To vše jsou dost rozdílné kategorie, které se ne vždy potkají…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód