Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 19. 09. 2011 23:31
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Píšete mimo jiné – "… s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible…" Dle mých poznatků je většina textů v bibli dnes nepoužitelných pro svoji historičnost a poplatnost své době. Proč tedy uvádíte autoritu bible? To zní že autoritou je celá bible. Tak to ale není. Přesné je, že autoritou, nebo přesněji řečeno inspirací mohou být některé pasáže převážně z Nového Zákona. Když člověk přijde do kostela a chodí tam nějaký čas, musí si povšimnout, že zatímco k některým textům se kazatelé vracejí velice často, o některých knihách bible nepadne zmínka celý čas. Proč? Protože některé myšlenky jsou skutečně nadčasové a univerzální, zejména ty, týkající se lidské moudrosti a použitelné v jakékoli době. Naproti tomu např. starozákonní zákonodárství je dnes pouhým historickým svědectvím u určitém stupni vývoje tehdejší společnosti, a je dnes nepoužitelným i pro ortodoxní židy. Z toho vyplývá, že bible je dílem lidským, podléhající společenským proměnám jako každé jiné flosofické či náboženské dílo a tak je třeba na něj nahlížet. Jinými slovy – vybírat z něj perly, ale balast nechat ležet. Opírat se dnes o autoritu bible an blok je důkazem náboženské zkostnatělosti.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód