Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Vyloučení z církve?

Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 21. 06. 2003 00:25
Předmět: Vyloučení z církve?

Dostal se mi do rukou dopis bratra Jana Dusa adresovaný synodní radě radě ČCE. Jeho obsah pokládám za natolik závažný, že ho zde cituji v plném znění:
Praha-Sedlec 20. června 2003
Synodní radě českobratrské evangelické církve (Janu Čapkovi, Pavlu Pistorovi, Joelu Pokornému, Lydii Roskovcové, Pavlu Smetanovi, Danielu Ženatému)
Věc: protest proti vyloučení bratra Tomáše Tožičky z ČCE
Bratři, sestro, bratr Tomáš Tožička mi poslal výtah ze svého Vám adresovaného písemného protestu proti tomu, že jste ho vyloučili z církve. Cituji z textu bratra Tožičky: “Vaše exkomunikačníi rozhodnutí, že nejsem členem Českobratrské církve evangelické , mě překvapilo. … Správně uvádíte, že členem je ten, kdo je členem sboru (čl.1.3 řádu) a mou exkomunikaci ospravedlňujete tím, že nejsem řádným členem žádného sboru ČCE, jak jsem uvedl ve své žádosti o souhlas s dvojím členstvím.” Z těchto vět vyplývá, že bratr Tožička Vám nejtvrdší možný zásah proti sobě (totiž vyloučení z církve) usnadnil svou neobratností i neprozřetelností. Bratr Tožička si přál být členem dvou křesťanských církví zároveň: jednak českobratrské evangelické, jednak československé husitské. Proto Vám poslal písemnou (cituji) “žádost o souhlas s dvojím členstvím”. Chápu bratra Tožičku, že ho překvapila lstivost, s jakou jste jeho zmíněné písemné žádosti zneužili k tomu, abyste mu vysvětlili, že prý své členství v českobratrské evangelické církvi právě tou žádostí sám zrušil! Sice nechtěně, ale (aspoň podle Vás) právoplatně! Využili jste toho, že ve své zmíněné žádosti se bratr Tožička o mosteckém sboru ČCE, k němuž patří svým bydlištěm, vyjádřil velmi kriticky. Vaše logika je asi tato: Protože se, bratře, necítíte řádným členem mosteckého sboru, tedy členem toho sboru už nejste, jako kdybyste z toho sboru byl formálně vystoupil, ale protože nejste členem ani žádného jiného sboru ČCE, nejste (podle čl.1.3 Řádu členství v církvi) ani členem ČCE, takže, náš bývalý člene, co se týká Vaší “žádosti o souhlas s dvojím členstvím”, nejen že Vám nemůžeme vyhovět, nýbrž nadto Vás musíme upozornit, že pokud se pokládáte za člena ČCE, mýlíte se. Těší mě, že bratr Tožička odmítá tento Váš výklad své “žádosti o souhlas s dvojím členstvím”. Připojuji se k jeho rozhořčení nad tím, že jste ho prohlásili za nečlena církve, a seznamuji s tímto svým dopisem sbory ČCE, jejichž elektronické adresy jsou uvedeny v evangelickém kalendáři. Budu vděčen každému, kdo rozšíří tento můj dopis také do sborů, jejichž elektronickou adresu v kalendáři nenacházím. S pozdravem Jan Zeno Dus, člen českobratrské evangelické církve

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód