Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 26. 09. 2005 13:49
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Jestli chceš Marku diskutovat o drogách nebo konzumu, můžeš. Založ si téma. Jestliže nemá ČCE Boží pohled na homosexualitu, jaký bude asi její pohled na další problémy dneška (i když jsou palčivější, rozšířennější). Pro Marka Ryšánka: 1. Schizofrenik a homosexuál se liší. Nelze je srovnávat a tím argumentovat. Proč? 2. Homosexuál se svobodně rozhoduje, jestli bude žít homosexuálně (jestli se neovládá, je nebezpečný, stejně jako neovládající se heterosexuál), schizofrenik je zasažen v centru svobodné vůle (proto jsou těžší pacienti zbaveni svéprávnosti). Samotný stav schizofrenie není hřích schizofrenika. Homosexuální styl života homosexuála je jeho hříchem (jak jinak definovat, že je někdo homosexuál než, že sexuálně žije s osobou stejného pohlaví; akademicky polemizovat o "prožívání" či o modním termínu "orientace" zabrání dobrat se pravdy; ne náhodou tento termín prosazují do diskusí homoaktivisté). 3. Bůh nestvořil homosexulitu, není v Božím plánu pro člověka. Jasně, že Bůh nestvořil ani schizofrenii. Schizofrenik i homosexuál potřebují terapii (pokud ji přijmou) a vrátit se k Otci.
Pro Hraničáře: Nemanipuluj s názory v tématu ČCE v krizi. Nikdo neuvedl: "Za všechno můžou rozvedení faráři!" Nevystihuješ tou větou ani faktické věty ani jejich smysl. Dodatkem "A šlo se na homosexualitu… " jsi chtěl říci…?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód