Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: hraničář <> ( ---.144.broadband2.iol.cz )
Kdy: 24. 09. 2005 01:51
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Mně se Milanův UApříspěvek taky moc líbil(krom toho, že všem Milanům zcela nekřesťansky závidím jejich krásné, srbské jméno)!
Ty témata co jsi vypíchl jsou k žhavé diskuzi jako dělaná, ale obrovsky rozsáhlá, určitě je nelze obsáhnout v jednom, byť sebevětším příspěvku.
Nad umírajícími sbory jsme se zamýšleli už v začátku, ale mému "půlstoletému devastačnímu náporu nacisticko-marx.-leninské vichřice" bylo oponováno vlažností "liberalizované" církve se závěrečným, ve stylu antisemitské hlášky provoláním "Za všechno můžou rozvedení faráři!" A šlo se na homosexualitu…
Jak jsem výše uvedl zajímají mne, lépe řečeno trápí a domnívám se, že nejsem sám, mnohé Tebou uvedené odkazy. Paradoxně vyjma sociální spravedlnosti a zejména konzumního způsobu života moje osobní zkušenost ze života sboru je však taková, že až by se zdálo, že provokuješ uměle fabulovanými poroblémy!!! Kromě pláče nad prázdnými účty toto kupodivu (nebo snad záměrně?) není na pořadu dne, resp. biblických či jiných hodin.
Ovšem bolševicky třeskuté slovní spojení "konzumní způsob života" mne, coby žáčka usedlého do škamen v době nezadržitelně se rozjíždějící normalizace, eufemisticky řečeno zcela vyvádí z rovnováhy, na což bych chtěl kriticky reagovat.
Dovoluji si jenom předeslat, že jako nadšenec vojenské historie, ztotožněný se vzory těžko vyznávajícími luxus a pohodlí či aktivní dog-trekař, kterého ač v horských podmínkách na kilu proleje malá potopa, přesto pro čest a slávu českého národního plemene rázuje dál, si nemyslím, že bych horoval pro tento druh bytí.
Přece jenom jsem však očekával, že absolvováním vysoké školy a s tím do roku 1989 i povinné zkoušky z marxáku (o popřevratové době ani nemluvě) budou už tyhle nenávistná inkviziční pejorativa nenávratně patřit minulosti. Jaké je pak mé rozčarování, spíše tedy zděšení, když jsem týden co týden z kazatelny oblažován lumpenproletářskou linguistickou perlou?!?! Jestliže se v táboře míru a pokroku používalo ostentativní odsuzování konzumu jako prostředek k zastírání hladomorů v sovětském Rusku či zoufalé sociálně-ekonomické úrovně jeho pozdějších satelitů, nekompenzujeme si tímto dnes už v naší církvi zdomácnělým zaklínadlem mindráky a deprese z pohledu do prázných lavic kostelů? A když je ten konzumní život tak špatný, proč jeho kritici trčí jak kůli v plotě? Nebo se snad nakonec spolčíme s muslimskými nebratry, kteří přece nejlépe vědí jaká je ta Coca-cola satanským nápojem? A proč pak tedy ČCE tak freneticky plédovala nebo dokonce dodnes dává prostor nohsledům Evropského svazu (The Union, česky svaz), jehož vedle mesiášského sebezalíbení nejvíce charakterizuje právě nijak neskrývaný vztah ke konzumu? Nevytváříme si opravdu nějakou novou třídně-nepřátelskou obezličku, z mých dalších zkušeností mnohdy podoby "amerického brouka", která bude oním šikovným výpustným ventilem pro regulaci napětí ne zrovna čackých časů? Je otázkou, zda-li to, co spotřebovává tolik naší energie šedé kůry mozkové není normálním, standardním projevem relativně sociálně zabezpečené společnosti pochopitelně ne prosté negativních procesů, ke kterému by se velice ráda dobrala populace prozatím rozvojových zemí.
Já osobně bych tento termínus technicus vůbec nepoužíval, neboť považuji za lepší pregnantně a konkrétně pojmenovávat jednotlivé záporné společenské jevy , které právě z principu nedokonalého člověka jsou vlastní, samozřejmě v rozličných formách odpovídající své době, každé společnosti s následnými konstruktivními návrhy možných řešení. Stálým papouškováním a mlácením notně prázdné slámy nakonec dojde (pokud již nedošlo)k totálnímu zglajchšaltování a zprofanování "hesel kožených křesel", aniž by kdokoli včetně mluvčího očekával jakoukoliv, ať už emotivní nebo racionální odezvu. Nepopírám ale, že z výše uvedených důvodů jsem vůči této terminologii, vyvolávající u mne dosti černé asociace, předpojatý.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód