Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Ondrej Kusnierik <> ( ---.vuosas.cz )
Kdy: 12. 09. 2005 13:44
Předmět: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Zmíněný materiál skutečně uvádí běžného evangelíka do rozpaků. My, kteří čteme Bibli si dobře pamatujeme, že homosexualitu Starý zákon označuje jako ohavnost (toevah). A v Novém zákoně arsenokoitoi pro Pavla znamenají nejhlubší mravní úpadek. Martin Prudký se ve své práci pokouší tato tvrzení otupit relativizováním vzhledem k dějinné podmíněnosti. Použil k tomu účelovou sociální hermeneutiku. Na stejných základech je založena i feministická hermeneutika. Neupírám mu právo na tuto jeho pracovní metodu a ani mne nepřekvapuje, že ji použil. Překvapuje mne, že se ČCE spokojila pouze s tímto pohledem a nezvážila věc i z jiných teologických perspektiv.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód