Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: bratr bratra Pivrnce---.raabnet.net )
Kdy: 09. 02. 2011 14:51
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Já s bratrem Pivrncem souhlasím, jeho náhled se mi jeví jako otázka bratrské lásky, ne nevážené myšlení. Ostatně taková "inkvizice" ve věcech života podle Písma byla u Moravských bratří a bylo jim, pokud vím, v práci pro Boha velmi požehnáno. Nevím, co je fízlovského na povzbuzování a napomínání, ke kterému nás Písmo vede. Já toto beru jako pomoc na cestě do nebe - byť nebe nebude za odměnu, ale z milosti, ovšem - ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu….., kdo svévolně hřeší i po tom … Domnívám se, že církev by neměla být humanitární organizace, ale společenství lidí, kteří odevzdali svůj život Bohu a společně se učí podle Božích měřítek žít. Tím svobodně a přirozeně dochází i k do určité míry otevřenosti svých životů. Mi se jeví jako nebratrské nechávat bratra v hříchu a mile se usmívat, dívaje se, kam kráčí. Osobně též očekávám bratrskou pomoc napomínání a nestojím o faleš. Pokud chci jít po cestách světa, nepůjdu do církve, pokud chci jít po cestách Božích, hledám (kéž i najdu) pomoc hledání cest v církvi.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód