Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: nový---.raabnet.net )
Kdy: 08. 02. 2011 20:10
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Proč, jako křesťané z pohanů, bychom měli studovat nomády a ještě uvažovat o tom, co snad potají dělali - ostatně ve SZ bylo trpěno mnohoženství a to zatím neprosazujeme, když máme Nový zákon, kde se pravidla i sexuálního života objevují. "Normální" člověk do cizích ložnic nenakukuje, ale Nový zákon do nich nakukuje a požaduje řešení. Takže "nenormální" lidé - křesťané - i tento hřích mají mezi sebou řešit. Pán Ježíš miloval hříšníka a nenáviděl hřích - kde je tedy ta nenávist k hříchu, když schvalujeme homosexualitu, smilstvo? Bibli chápe řada křesťanů jako Boží slovo, ne jako sbírku knih, ze kterých si něco vybereme a protřídíme podle toho, kam se ubírá svět. Samozřejmě v kontextu celého Písma je nutno vše brát - tedy "nečisté maso" bylo v Novém zákoně prohlášeno na čisté. Například. Nemyslím, že by křesťané měli něco mít proti homosexuálům, ale určitě by měli mít proti homosexualitě. Pán Ježíš neměl nic proti nevěrné ženě, ale měl proti jejímu hříchu smilstva.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód