Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Pivrnec Rudolf---.raabnet.net )
Kdy: 08. 02. 2011 18:16
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

To: Hledající: No ona by právě církev lidem do té ložnice nakukovat měla, copak tam vyvádějí (nemyslím doslovně samozřejmě). Církev má dbát na mravy svých oveček, napomínat je a káznit. Ovšem pokud máme v ČCE praktikující homosexuály, jejichž jednání obhajuje hezká řádka farářů a presbytery žijící ve smilstvu, pak je to všechno špatně.
Mám tady něco z Bible (to je ta kniha, o které někteří věřící v ČCE (kéž by jich byla většina) věří, že je inspirovaná Duchem Svatým a snaží se jí i řídit):
Matouš 18:15-18 15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. 17 Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. 18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. - PROTO MÁME NAKUKOVAT (NE DOSLOVNĚ) LIDEM DO LOŽNICE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód