Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ano, heretici?

Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 11. 01. 2011 21:25
Předmět: Re: ano, heretici?

Vážený bratře,
tím citátem jsem vás nechtěl umlčet, ale upozornit na kontext, v němž se dle mého soudu každé posuzování víry druhých mělo odehrávat: Označit někoho za "heretika", i jinými slovy než tímto, může mít samozřejmě v příhodné situaci smysl. Člověk by si ale měl být vědom, co tím chce dosáhnout. Zda skutečně to, aby se druhý zamyslel nad tím, čemu a jak věří a případně potom názor změnil; nebo jen to, aby druhého znemožnil, urazil, resp. právě umlčel (snad u vás i u mně platí ta první možnost). Potom je to dle mého soudu "vedeno Duchem Božím". A zároveň by si ten, kdo někoho takto označuje, měl být vědom toho, že on sám může být v mnohém heretikem či že se jím stát může. A sice právě tak, že sám, aniž si to uvědomuje, svévolně volí jistou část obsahu křesťanské víry, kterou zabsolutňuje a pokládá ji za fundament.
A to se mi z vašich vyjádření zazdálo. Je mi poněkud podezřelé, jestliže postoj někoho k složité etické problematice "homosexuality", na níž má bible a křesťanská tradice jen zdánlivě jednoznačné odpovědi, berete za základ toho, jestli se někdo odchyluje od základu křesťanské víry či nikoliv (přičemž tímto základem je evangelium o ospravedlnění bezbožného pouhou milostí a pohou vírou díky spásnému dílu vkříšeného Ukřižovaného za nás a pro nás). To je vůbec dle mého soudu známka jakési upadlosti, či odchýlenosti, mnoha dnešních "pravověrných" křesťanů všech konfesí, kteří se domnívají, že jsou pravými křesťany (ovšem myslíte si to vy skutečně? že ano, jsem soudím dle toho, že se označujete "ortodox", jestli se mýlím, omlouvám se), že mají písmem či učením církve podložené jednozančné odpovědi na určité především ETICKÉ otázky, které hýbou dnešní dobou (především vztahy a sex) a že to je oprávňuje beze vší sebekritiky a sebereflexe paušálně posuzovat pravověrnost, "křesťanskost", druhých jedinců a skupin a ty pak jen kritizovat a označovat oblíbenými nálepkami jako "liberálové" či "modernisti", přičemž skutečné základy křesťanské víry ignorují a nepromýšlejí a dalším etickým tématů nedávají pozornost vůbec či jen málo (ekologie, lidská práva, problematika zbrojení atd.).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód