Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ano, heretici

Od: Anonym: Ortodox---.raabnet.net )
Kdy: 11. 01. 2011 19:08
Předmět: Re: ano, heretici

Milý bratře Jiří. Ono se dá cokoliv ze Sv. Písma překroutit a pochopit jinak. Dostáváme se do situace, ve které se ocitla církev před reformací a nešťastně vrcholila v jejím průběhu: Koho Písmo nezajímá, u toho není co řešit, že jo, ten nic nepokazí, říkalo se. Kdo by jej chtěl někdo z laiků číst, stejně tomu vlastně nerozumí a správný výklad má jen ten, kdo má minimálně znalosti biskupa. Proto je lépe obyčejným lidem Bibli nečíst, protože ji nepochopí a lépe nechat si ji raději sprostředkovat nejlépe samotným papežem. Pokud je biskup bludař, mají všichni smůlu…. Jako reformovaní víme, kam to dospělo. Nyní ČCE vinou své liberálnosti - otevřeností pro kdeco - spouští v sobě sama podobnou lavinu v moderním kabátku. Já podle vás Bibli nerozumím, protože sice podle mne jasně napsaná slova co je špatné se správně se mají totiž dlouhosáhle analyzovat a vykládat pak úplně jinak. To je jako u Svědků Jehovových, bez urážky Svědků, ti jsou alespoň v jednotě, i když už nezdravé. Sám mi tady vkládáte verše, které se hezky používají pro vymáhání si toho, aby členové sboru raději nic nekritizovali a mlčeli - "sám máš svoje chyby, tak se starej o sebe". Taková smutná praxe je v některých sborech/denominacích známá. Snad není toto Váš úmysl, nechci Vás nařknout, že tak činíte vědomě. Ještě Vám tady vykopíruji význam slova hereze. Myslel jsem, že jej znáte, když sám cizí slova hutně používáte. Označit někoho za heretika není nadávka, stejně jako homosexuální deviant. Závěrem mi dovolte názor: cesta k pravdě je spíše v ortodoxii, než v modernismu. — Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba < αἵρειν hairein vybírat, brát) označuje původně takový teologický názor, který „volí“ nebo si „vybírá“ určitý odlišný pohled, který je neslučitelný s obecnou vírou dané církve, tj. ortodoxií. (V našem případě zejm. Luther, Kalvín…) — Deviace (z lat. de-viare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód