Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: heretici???

Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 11. 01. 2011 13:28
Předmět: heretici???

Milý bratře, nahlédl jsem dnes také do Písma (Gal 6,1-5), a obávám se, zda i vy nejste heretik!
Domníváte-li se, že ti, kdo se snaží v ČCE theologicky reflektovat problematikou tzv. homosexuality, se mýlí a tak se podle vás proviňují, máte je přivádět na cestu "v duchu mírnosti" a dávat si pozor "abyste také nepodlehl pokušení", a také "zkoumat vlastní jednání". Nemyslím přitom ani tak na to, abyste analyzoval, zda i vy v sobě nenostíte latetní "homosexualitu", jako spíše to, jakým způsobem komunikujete se svými bratry a sestrami a zda to,co říkáte, opravdu přispívá k projasnění stanovisek a hledání pravdy, a zda to spíše jen nepřispívá k duchu nesnášenlivosti a bohorovného souzení.
I já se stím často potýkám: například mám často tendenci někoho oznámkovat jako fundamentalistu či fanatika, který nemás křesťanskou věrou vůbec nic společného, kdo argumentuje podobně třeba jako vy, a přitom zapomínám, že takové soudy jsou nepřípustné a nejsou "vedené Božím Duchem" (Gal 6,1). Doufejme, aby se nám to v ČCE často nedělo! J. Šamšula

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód