Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Střet zájmů v ÚCK?

Od: Anonym: M. Zavřel <> ( ---.client.ufon.cz )
Kdy: 13. 05. 2010 14:19
Předmět: Střet zájmů v ÚCK?

Dobrý den, nedávno mě můj syn upozornil - tuším, že to bylo při prohlížení nových webových stránek církve - (můj syn je dospělý, pracuje v oblasti lidských zdrojů) na poněkud "neobvyklé" obsazení vedoucích míst ekonomického a provozního oddělení ÚCK. Vedoucím ekomického oddělení a vedoucím provozního oddělení je jeden a týž člověk, který je zároveň i náměstkem ekonomicko-provozního oddělení. Musím přiznat, že je to skutečně neobvyklé a nemyslitelné pro jiné společnosti, neziskovky, firmy… Tolik pravomocí v rukou jednoho člověka? Nedochází tady nutně ke střetu zájmů a k porušení vnitřních kontrolních mechanismů církevní kanceláře? Já sám pracuji na vedoucí pozici v jedné malé neziskové organizaci a vím, že je skutečně nepředstavitelné, aby ekonom, který má přístup k účtům, rozhoduje o čerpání financí apod., byl zároveň vedoucím jiného oddělení a jako vedoucí měl mimo jiné povinnost pro své oddělení vytvářet a schvalovat rozpočet (a jako ekonom si rozhodovat o uvolňování finančních prostředků). Proč mě tohle trápí? Jako členu ČCE mi záleží na "dobrém jménu" církve i v necírkevních věcech. Např. my jako malá neziskovka jsme zcela závislí na darech a dotacích z různých fondů. Abychom zkrátka vůbec získali finanční prostředky a mohli tak vůbec provozovat svoji činnost, musíme být pro své donátory transparentní, musíme mít absolutně průhledné hospodaření! Narozdíl tomu v ÚCK v ekonomickém a provozním oddělení je vytvořen prostor pro nekontrolované plýtvání financemi (a naše církev není žádný výrobní podnik, žije hlavně z /finanční/ obětavosti svých členů!). Obsazení vedoucích míst ekomického a provozního oddělení ÚCK - pro řadu z nás okrajová a přehlédnutelná záležitost - ale zdá se mi, že je to poněkud v rozporu s ubezpečováním ÚCK ve sborových zásilkách, že vytvoří mechanismy a opatření, aby se již neopakovala kauza zpronevěřených miliónů. Na závěr: v poslední době jsme v médiích doslova bombardováni zprávami o nehorázném plýtvání-tunelování veřejných financí v různých oblastech. Jakoby již nešlo hospodařit jinak, jakoby nešlo odpovědně spravovat veřejné finance. Přál bych si, aby se ČCE i svým přístupem k hospodaření a spravování majetku stala jakousi alternativou pro současnou společnost, aby ukázala, že to lze dělat i jinak - transparentně a odpovědně. M.Zavřel

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód