Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 08. 09. 2005 09:19
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Ahoj Martine, četl jsi zmíněný dokument? Jsem přesvědčen, že se Martin Prudký mýlí v konečném hodnocení homosexuality, což je nejzásadnější. V komentářích ke starozákonním místům (např. sodomští muži), které se mohou týkat homosexuality, s ním lze souhlasit. To ovšem naneštěstí není v hodnocení homosexuality nejpodstatnější. Nejpodstatnější je původní Boží záměr s člověkem a to je heterosexuální vztah a nikoliv homosexualita. Homosexuální jednání je tedy z biblického pohledu hřích (což Prudký popírá) stejně jako lež, lenost nebo nevěra (ani ty nejsou v původním Božím záměru pro život člověka). Kdo ji provozuje, měl by se od ní odvrátit, platí pro něj nabídka odpuštění a nového života od Ježíše. Kdo nový život dostal, nevrací se ke starým hříchům a neomlouvá si je. Je to prosté, ale ne povrchní. A k tomu Martin Prudký nedošel.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód