Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 29. 08. 2005 14:37
Předmět: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Pokud to někteří z evangelíků nečetli, doporučuji (stránky www.srcce.cz). Dva pohledy (teologický a medicínský) mají pomoci evangelíkům v orientaci. Teologický na to jde zevrubně. Začíná tím, jak zacházet s Písmem a zdůrazňuje důležitou věc, že nelze vytrhávat verše ze souvislostí, ale je třeba pochopit smysl (ducha) toho, co je napsáno. Došli k tomu, že homosexualita není hřích a že v Božím slově záleží více na jiných věcech. Jistě záleží na spasení, ale pokud takto autoři pošlapou řád, podle kterého stvořil Bůh Zemi a její správce (jako muže a ženu), nejsem si jistý, jestli dobře poslouží k dobrému rozhodnutí ČCE ohledně homosexuality. Medicínská zpráva má tutéž důstojnou fazónu a tytéž rozpory. Při vysvětlování o původu homosexuality se nedovíme v podstatě nic. A to je velmi poučné, protože autoři sami tvrdí, že homosexualita je neměnná (neléčí ji), ale nemají k tomu důkazy. V klidu uvádějí výsledky LaVeyových výzkumů mozku, které byly odhaleny jako neseriózní a ukvapené. LaVey je sám homosexuální aktivista. V nejdůležitější části jejich zprávy Psychologické důvody, které leccos naznačují, se spokojí s krátkým odstavcem a zpochybněním výsledků. Na závěr se o to víc věnují kritice léčby sexuální orientace, kterou ani jeden z nich neprováděl. Přikládají zprávu Americké psychiatrické asociace, která jedním dechem tzv. reparativní léčbu strhává, ale světe div se, poté říká: "Dosud neexistují vědecky potvrzené studie, které by zřetelně potvrzovaly úspěšnost nebo naopak škodlivost reparativního léčení." Kdo si chce udělat obrázek o tom jak tato organizace vyřazovala homosexualitu ze seznamu psychiatrických poruch, najděte si o tom zprávu například na exodus.cz, narth.com atd. Po přečtení této zprávy přeji všem zodpovědným v ČCE hodně štěstí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód