Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: to gryzabelka <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 23. 08. 2009 09:09
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

že by se musel názor vyjadřovat tak, aby druhého urážel, to myslím nemusí! Jisto je, že i zvířata mají Boha, mají-li Boha lidé. To vyplývá z víry v Něj. Pravdu má ten předchozí příspěvek v tom, že asi celá evangelická diskuse na homosexuální téma se odehrává v jakémsi zakletí právě toho náboženského kruhu. Mně se zdá, že situace je pochopitelnější z pohledu vlastního Božího záměru: Zda má či nemá stvoření fungovat a má-li fungovat, pak z tohoto pohledu jaká jsou správná pravidla fungování. Platí-li pro věřící desatero, je skrze ně patrný Boží záměr, tedy, že stvoření fungovat má! Je mnoho konání, které k fungování nevedou. Třeba lež, pohrdání ostatním stvořením atd. Jeden ze základních projevů dobrého a funkčního stvoření je reprodukce. Homosexualita reprodukci nezajiŠťuje a proto nepatří k atributům Božího záměru (pro bezvěrce: k atributům fungující Přírody) V názvosloví náboženské mluvy je hřích to, co stvoření ubližuje. Toť vše.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód