Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Bible jako měřítko víry

Od: Anonym: Jakub Pavlíček <> ( ---.unet.cz )
Kdy: 20. 08. 2009 08:26
Předmět: Bible jako měřítko víry

Milý Reti,
dovol mi malou reakci na to, že ti tu nikdo nevyvrátil to, že Bibli psali lidi omylní. S tím naprosto souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, že to nutně znamená, že v Bibli jsou věci, které nejsou pravda. Spíše naopak. Pokud by ses trošku zajímal, jak k nám Bible přišla, tak zjistíš, že dnešní moderní překlady mají s těmi nejstaršími originály shodných více jak 99% věcí a občas proběhne zpráva, že se našel nějaký opis dopisu z 2. století a ten text je stejný jako ho máme v Bibli dnes. To mě utvrzuje v tom, že Bibli psali lidé omylní, ale lidé, kteří byli naplněni Božím Duchem a že Bůh vedl jejich myšlenky. Dovol mi takovou otázku. Co je to vlastně víra? Víra znamená věřit a ne vědět. A křesťanská víra stojí na tom, že důvěřuju. Jedním z hlavních pilířů víry musí být to, že věřím, že Bible je Boží slovo a mluví pravdu ve všem a proto jí považuju za jediné své měřítko života a víry. Pokud věříš tomu, že v Bibli jsou některé věci, které tam jsou omylem, protože jí psali lidé, prosím. Ale pak se ptám na čem stojí tvoje víra? Na tom, že ti někdo řekne nějaké kázání v neděli v kostele nebo na tvých osobních pocitech? Myslíš si, že faráři jsou lidé neomylní? A že tvé pocity se nikdy nemýlí? Pokud popíráš, že Bible je Boží dar a je vní vše, co nám může ukázat smysl naší víry, tak tvoje víra stojí na vodě, protože se nemá o co opřít. Pokud popíráš, že např. úryvky o tom, že obcování s mužem jako se ženou je v Božích očích ohavností, protože to psali omylní lidé a dnes je jiná doba a musíme přehodnotit, co v Bibli vůbec je, aby to šlo s dobou, pak ti jistě nebude dělat problém z Bible vypustit taky to, že Bůh je všemohoucí, stvořil náš svět a miluje nás… Co když toto poselství Bible napsali omylní lidé? Anebo to, že tu byl nějaký týpek jménem Ježíš, který zemřel na kříži, aby nás s Bohem usmířil? Je přeci jiná doba, k čemu nám má být nějaká oběť Krista? Kdo ví, jestli vůbec žil… Bůh ano, ale kristus? atd… Chci tím jen naznačit, že pokud věříš, že Bible mluví pravdu jen v některých částech, nemáš se o co opřít a tvůj život stojí na vodě. Některé věci je třeba brát vírou. Třeba i to, že Bůh má tu moc, že i přesto, že jsme lidi, kteří jsou hodně omylní, tak ty, kteří Bibli psali, byli naplněni Božím Duchem a jejich hříšnost neměla vliv na poselství Bible. Pokud s tím máš problém, tak mě to je líto… Měj se a Bůh s tebou
Jakub Pavlíček

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód