Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 11. 03. 2009 21:00
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

1. V prvé řadě k tomu, k čemu je dobrá církev jako Kristovo společenství, místo, kde naše víra není jen individualistická, ale sdílená s druhými, a kde v tomto společenstvími můžeme zakoušet Kristovu přítomnost. Setkání s Kristem pro mě znamená setkání s Bohem při setkání s člověkem. Krista dnes nevidíme jako jeho prvotní učedníci, ale je hmatatelně přítomen v jeho lidu. Lidé často říkají - s Bohem, který je neviditelný, nehmatatelný, imaginární, nemůžu mít přece žádný vztah. A Bůh téhle lidské vlastnosti rozumí, proto se dal světu viditelně poznat v Kristu, a tělem živého Krista dnes je církev, byť mnohdy velmi lidsky nedokonalá.
2. Církev je především společenství Boží lásky, Božího slova a svátostí. To ostatní - hierarchie, struktura, instituce, je jen nutným a dobrým prostředkem, jak v tom společenství zavést řád, ne konečným samoúčelným cílem, který nakonec živé společenství umrtví. Jak výstižně říká Miloš Rejchrt, církev obecná nemá IČO.
3. ČCE je protestantská církev navazující na ty nejlepší tradice české i evropské reformace, hlásá křesťanské evangelium bez příměsí pohanství a modlářství. Má velmi vyspělé teologické myšlení. Je to přitom civilní, neokázalé. Takoví obyčejní evangelíci.
4. Není fundamentalistická. I když to někdy vede k vyznavačské vlažnosti a rozbředlosti, což někdy kritizuji, ta svobodomyslnost a přemýšlivá víra je mi pořád mnohem milejší než autoritářství a slepý nemyslící fundamentalismus.
Dalo by se v ní leccos změnit a zlepšit - třeba klást větší důraz na domácí misii a emocionální rozměr víry. Nemusela by být tak intelektuální, měla by umět oslovit i normální plebejce. Lépe integrovat prvky umírněné evangelikální nebo charismatické zbožnosti. Ale právě proto, že je na čem stavět, dá se stavba vylepšovat a obnovovat (byť je opravdu v tomhle směru co dělat). Proto i přes mnohé nedostatky je pro mě ČCE dobrá církev, na které mi záleží a v níž jsem nalezl svůj duchovní domov.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód