Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 06. 03. 2009 20:18
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Na to umím odpovědět asi takto:
1. Už je, tak má koukat aby byla tím, čím církev být má. Protože se to různým církvím daří v dějinách různě je dobré, jsou-li stále alternativy. Tenhle úkol není specifický pro ČCE, jen jej sdílí s ostatními, kdo se na Ježíše odvolávají.
2. Reálně a v našich podmínkách v ní vidím jednu (asi jedinou) neautoritativní církev, která je zároveň …
3. … jednu z opravdu mála církví, kde se věrnost Bibli (alespoň proklamativně) nesměšuje s fundamentalismem. Věrnost Bibli se zde nepodmiňuje sebeklamem a reálné uvažování s odklonem od Písma.
Nechci být k jiným bratřím a sestrám v jiných církvích nefér. Je jisté, že to i ono se najde v ostatních. Ale zde v takovém vzájemném poměru, který jinde nenacházím, a který alespoň mně vyhovuje.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód