Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Komu vadí nedělní škola?

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 26. 02. 2009 17:54
Předmět: Re: Komu vadí nedělní škola?

Liturgie ale není nikdy osamocena, sama potřebuje výklad. To si dnes mnozí katolíci uvědomují víc než evangelík. Ostatně i ono slavení potřebuje kázeň, ale škola, to není pouze kázeň. Jde v prvé řadě o prostor, v němž si člověk osvojuje nové poznatky, postoje, rozvíjí a prohlubuje své vlastní schopnosti. Jde tedy o prostor celkové kultivace a rozvoje osobnosti.
Otázkou není, jak se to má jmenovat. Zažité názvy bych neměnil a nemám informace o tom, že by n.š. někoho traumatizovala svým názvem. To, jaks ji ty prožil, vůbec s názvem ani "školovostí" nesouvisí, spíš s ne právě šťastným přístupem katechety k věci. Ale to je věc, která se řeší i v běžném školství. Jinde by to třeba bylo lepší. Potíž je i v tom, jaké místo přisuzujeme edukaci víry, jak u dětí, tak i v dalších věkových či sociálních skupinách, a jak pro to připravujeme vyučující a jaký jim dáváme pocit podílu na poslání církve jako celku. Tedy zda jim umožňujeme, aby svoji službu a sebe sama v ní brali odpovídajícím způsobem vážně.
Kardinální otázkou je spíš, jak se k sobě mají víra jako dar Ducha Svatého, a víra jako (ne-li produkt tedy aspoň) předmět edukace?. Ale víra implikuje i složku vzdělávací a výchovnou, to vždy bylo, i když se to nereflektovalo, či dokonce popíralo.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód