Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 06. 09. 2008 18:54
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Já ti zase děkuji za tak detailní rozklad, na který jsem si netroufal, už kvůli rozsahu.
Víš, že uznávám, že by to mohlo být horší. To nemyslím jako dehonestování práce autorů, ale rozumím tomu, že se něco prostě nepovede. Každému. I tak však mělo cenu se o to pokusit, a pokud (doufám že ano) někdo pomýšlí na novou či alternativní sebeprezentaci ČCE a čte tohle, snad to pomůže jeho práci nasměrovat lépe.
Zdroj chyb vidím však už ve snaze předjímat, co vlastně lidem vadí na křesťanství/církvi, či že něco vadí. Sám jsem mnohokrát zakusil, jak nepříjem,né je, chce-li mi někdo bourat předsudky, které nemám! Předpokládejme, že si tu brožuru někdo vezme a přečte - byl by to člověk, který myslí, že víra se do moderního světa nehodí, je pro slabochy, číst Bibli je k ničemu, stejně jako modlitba (je vlastně modlitba k tomu, aby pomáhala?)? Když člověk po takové brožuře člověk sáhne, dává tím předem najevo vztah relativně kladný. A takový uslyší: já ti vidím až do žaludku, ťunťo, že ty si myslíš, že…! Chyba první.
Chyba druhá: mnohé věci, které jsou zde popsány, ani zdrojem problémů v komunikaci církev - svět nejsou. Lidé se však spíš dnes neradi organizjí. Znám hodně lidí, co se považují za věřící, za křesťany, ale proč se organizovat v nějaké církvi, dávat jí své osobní údaje, platit poplatky atd. Přidat se k jedné pak určitě znamená, nepřidat se ke všem ostatním. Kapitola o tom, proč je církví tolik, proč člen ČCE stojí chtě nechtě v opozici např. vůči CB, to nevyřeší. Ostatně mnohé z toho, co veřejnost církvím vytýká, předsudky nejsou, pak je dobré zamyslet se nad tím (jak říkal prof. Dr. Jan Heller), čím Bohu děláme ostudu?
Chyba třetí vyplývá z tvého vlastního rozkladu - ty odpovědi nejdou po podstatách. Možná je to projev tušeného faktu, že ta podstata nám samotným uniká, či se jí dotýkáme bázlivě a stydlivě.
Výběr otázek a zplůsob odpovědí jsou spíš zrcadlem autostereotypů evangelíků - jak se domníváme, že o nás svět smýšlí.
Proto navrhuji tuto methodu opustit, a vzít to za jiný konec - tedy cestu pozitivních výpovědí víry, přiměřeným způsobem a jazykem.
Celkově (a to jsem výslovně řekl) tleskám ČCE, že se pokouší se světem komunikovat, není to pro ni moc typické!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód