Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 06. 09. 2008 11:34
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Vyjádřím se jen k obsahu, čas mě momentálně tlačí:
Myslím, že leták je docela dobrý, některé formulace jsou velmi pěkné, dalo by se říci, že většina!
Jsou tam však i formulace,které bych dovylepšil (k některým kapitolkám se nevyjádřím, takže číslování odstavců je mé, nesouvisí s letákem):
1. Hodí se křesťanství…?
Tolik bych nezdůrazňoval prostotu a jednoduchost víry, vypadá to pak, že víra je tu jen pro prosťáčky. A hlavně: hned následuje slovo o pozvání k naději, k novému pohledu, což zní zase velmi intelektuálsky a i trochu nesměle. Kdo z prosťáčků stojí o něději? Já žádného takové neznám.
2. Může uvěřit každý? Jen se ptám, kdo z nás vlastně stojí o nabídku, která je tu pro každého. Navíc bych si dal pozor na pojem nabídky Boží, zvlášť proto, že je dnes velmi oblíbený, a někdy až moc. Zavání to až moc komercí, i když nepopírám, že to v nějakém smyslu je pravda. A pak si taky myslím, že naše přijetí či odmítnutí Boží nabídky právě nezáleží jenom na nás.
3. Není víra jen pro slabochy…? Tady vidím určitý rozpor, či protimluv ve větách: "Ježíš nehledal pouze nemocné a nešťastné…Lidé ho následovali, protože jim nabízel něco jiného, než dosud poznali." Tak asi tak úplně šťastní nejsou. Nebo chce snad skutečně autor vše pověsit na pouhou jinakost a poznání jiného? Je skutečně jinakost sama o sobě tak přitažlivá? A k poslední větě bych doplnil, že křesťanství otevírá oči i pro mnoho zlého! Nebál bych se negativ. Pravda nás osvobozuje.
4. Proč je církví tolik? - vybrat si jednu ze stávajících církví jako svůj domov znamená vždycky taky separaci!
5. Co je křest? První věta jako by podkopávala víru v křest dětí. Formulaci považuju proto za nevhodnou. Níže se už o křtu dětí mluví, ale zase o něm rozhodují rodiče. I to vidím vlastně za něco problematického, i když je to v církvi běžná praxe. Proč to rozhodnutí necháváme na rodičích? Mám dojem, že je to praxe až od 50. let minulého století. A vzpomeňme, jaká to byla doba… To už bych spíš zdůraznil jejich úlohu v následující výchově, či úlohu odpovědného kmotrovství..
6. Kdo je farář?
Čteme tu, že "farář je člověk, který si zvolil své povolání…" Není to snad protimluv? jak si můžeme zvolit povolání? Tady myslím bychom nemuseli být tak rádobymoderní, ne? A že krása povolání tohoto spočívá v rozmanitosti? Zní to hezky, ale to s sebou přináší bohužel i docela velký chaos v kompetencích církevních pracovníků a v zapojení nefarářů do práce na sborech… Farář není frajer, který to všechno zvládá, farář je naopak ve velikém nebezpečí, že bude dělat všechno a nic pořádně. Bacha na to!
7. Má smysl číst bibli? Zase se mluví o té "nabídce"… No, neměli bychom zamlčovat, že Bůh jenom nedává, ale že taky bere, co je jeho!!!
8. Mají to křesťané v životě snazší?
Tady bych se zase nebál svěřit či přiznat Bohu trochu víc té moci.
S pozdravem zvláště mně neznámým autorům letáku! A díky Jakubovi, že tuto diskusi otevřel.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód