Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Od: Kazatel ČCE Jaromír Strádal <>
Kdy: 12. 08. 2008 07:35
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Pěkně zdravím ! Troufnu si také několik poznámek ke Tvým otázkám : 1) Můžeme chtít, ba o to usilovat x počítejme s tím, že to nás samotné bude stát nemalé nasazení…akademicky a jenom na papíře (monitoru) se dá udělat dost, ale zdaleka ne vše, co je potřeba. Osobní jednání je významnější. 2) Je církev, obzvláště tak pestrá jako je ČCE, vůbec schopná se shodnout na tom, co chce nabízet ? A zda vůbec ? Viz jednání synodu… Nejde tu spíš o možnost podpořit jednu z alternativ ? 3) Při troše skromnosti a přičinlivosti studentů by finance neměly být tím zásadním problémem. (I já jsem kdysi bydlel za úklid…:-)Proč se zaměstnávat jinde ? - Pravda, kdo chce vyšší standard, musí víc vydělat a "musí" se zaměstnat jinde. Ale ani to nemusí být docela na škodu. Ale má to i svá nepochybná rizika a působí to nesporné (DE)formace studentů i jejich okolí. 4) Co je to v dohledu ? Je jasné, že žádný nevydrží prázdný déle než nějaký měsíc x stále se dějí změny… Patrně by to muselo jít postupně. Ale "projekt" může (musí?) být rozsáhlejší. 5) Pro bohoslovce ? - Přiznávám, že bych viděl velmi obohacujícím, kdyby kritériem nebyla ani tolik odborná profese, jako vnitřní motivace, odhodlání (svým způsobem) sloužit Kristu v církvi. Každý neteolog nám v těch našich "komunitách" byl velmi prospěšným korektivem…. 6) Viděl bych to opačně : Je snad nějaký sbor, který má byty, kde by ještě nikdy nebydlel nějaký student (teolog, či činný křesťan), podílející se aktivně na životě sboru ? 7) To již přidávám : Řešit kolej pro bohoslovce skutečně není potřeba - vždyť i teď si všichni našli bydlení. Otázka opět zní opačně : Nedlužíme ostatním, necírkevním, nevěřícím možnost alternativní nabídky = společného bydlení, sdílení atd. věřících, křesťanů, se všemi specifiky (i pokušeními a zápory), která to přináší ? Se zájmem jsem kdysi poslouchal vyprávění studentky, která mohla bydlet v řk semináři společně s komunitou řádových sester… Inspirativní, prohlubující, vyvažující tlaky světa a života v něm, korigující vlastní náhledy, problémy, sobectví…. Že i kdybychom to snad tak i chtěli… nejsou na to peníze - je, domnívám se, chabá výmluva. Peníze jsou a dokonce je máme, jenom je dáváme jinam. Troufám si tvrdit, že by to byl vposledu nakonec i ekonomicky dobře lukrativní podnik, o nějž by byl zájem široké veřejnosti. Jenom mít ten vstupní kapitál (finanční i personální a duchovní), neboť návratnost je pravděpodobně skutečně spíš v nedohlednu…ale stojí za to.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód