Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Homosexualita

Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 10:01
Předmět: Re: Homosexualita

Tak ještě jednou, tentokrát zezadu:“ Je to jen předsudek zbytečnej.“ Jakou má tento výrok argumentační schopnost? To mohu klidně prohlásit o jakémkoli hříšném chování.- „Vy byste na pokoji spal s homosexualem.“ Co mění na tom, zda bych já (nebo někdo jiný) s někým na pokoji spal? Takhle vy pracujete s Biblí?- „Myslíte že Ježíš by neuzdravil homosexuala.“ Není rozhodující, co si myslím já, koho by Ježíš uzdravil. Ptám se co se tím chce říci?- „Je to nafouknuté téma.“ Opět argument jak hrom, to můžu říci o všem.- „Kolik lidí bylo homosexualních v historii.“ Zajímavé kriterium pro posuzování hříšnosti. „Proč si myslíme že je to takové hrozné protože se řídíme podle bible jo?“ Tohle moc nechápu v Bibli je homosexualita vedle incestu a zoofilie, proč jedno platí a druhé ne, podle čeho si vybíráte?- „a jestli si někdo myslí že né tak ano vždyt homosexualita se projevuje všude.“ Jak mám chápat: homosexualita se projevuje všude. Všude to je co? I u nás na půdě se projevuje homosexualita? A stejně bych mohl argumentovat: incest se projevuje všude. Jak se ty dva argumenty liší?- „Homosexualita je na prosto normalní“ Opět argument do vysoké diskuse.- „Myslím že je to otevřené téma mezi církví a člověkem.“ Ano a co? Jaké téma není otevřené? Kdalšímu:a) Při zoofilním sexuálním aktu se defacto jedná o znásilnění, protože zvíře s ním těžko souhlasí. Už jenom proto, že člověk pro ně není atraktivní sexuální partner : Nesouhlasím, takže pokud zvíře není znásilněno (a to je při styku samce s ženou těžko) tak je ten styk v pořádku? ad b) O tom, že krádež je zločin panuje shoda ve všech společenských zřízeních napříč časem i prostorem. (vynecháme-li různé teorie o opaku např. W. S. Burroughse, ale ty jsou jednoznačně podmíněné prostředím v němž vnikly)- Takže nepokradeš by pro vás nic neznamenalo, pokud by o tom nepanovala shoda, to budeme o Desateru hlasovat? A homosexuální styk byl přípustný ve starém Římě, ale v křesťanských zemích naopak panovala vzácná shoda. To byly generace našich rodičů a prarodičů takoví blbci, když pokládaly homosex za hřích? ad c)O krvesmilstvu panuje obdobná shoda jako u bodu b). Nicméně zdaleka nepanuje celosvětově, neb jsou kultury ve kterých k těmto praktikám dochází, začasté z kulticko-iniciačních pohnutek - a tím se dostávám k poslednímu čtvrtému bodu:- Stále dokola, buď je incestní jednání hříšné podle Bible nebo není, to že ho některé kultury odmítají a jiné ho přijímají není přece rozhodující, první křesťané byli také v menšině a záleželo na tom? ad d) Mluví-li se v Bibli o homosexuálních praktikách, je tím bez výjimky míněna homosexualita kultického charakteru. – (dokonce bez výjimky)A to jste vyčetl v Bibli kde? Já mám asi jinou Bibli A nemyslím, že by současné homosexuální páry aspirovali svým partnerským životem na účast v nějakém orgiastickém kultu :-D A závěrem: Pro první tři body se člověk rozhoduje sám. Jste si tím jist? Zeptejte se nějakého psychiatra.K homosexualitě je determinovám, obdobně jako k heterosexualitě. Dejme tomu, no a co? Takových věcí se Bůh pozakazoval. Takže než tady budete někomu nadávat do demagogů, račte se sám nejprve alespoň poněkud připovzdělat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód