Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Homosexualita

Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 31. 10. 2007 15:27
Předmět: Re: Homosexualita

Vážený pane, hned ve dvou (třech) ohledech srovnáváte nesrovnatelné.
ad a) Při zoofilním sexuálním aktu se defacto jedná o znásilnění, protože zvíře s ním těžko souhlasí. Už jenom proto, že člověk pro ně není atraktivní sexuální partner :-D
ad b) O tom, že krádež je zločin panuje shoda ve všech společenských zřízeních napříč časem i prostorem. (vynecháme-li různé teorie o opaku např. W. S. Burroughse, ale ty jsou jednoznačně podmíněné prostředím v němž vnikly)
ad c)O krvesmilstvu panuje obdobná shoda jako u bodu b). Nicméně zdaleka nepanuje celosvětově, neb jsou kultury ve kterých k těmto praktikám dochází, začasté z kulticko-iniciačních pohnutek - a tím se dostávám k poslednímu čtvrtému bodu:
ad d) Mluví-li se v Bibli o homosexuálních praktikách, je tím bez výjimky míněna homosexualita kultického charakteru. A nemyslím, že by současné homosexuální páry aspirovali svým partnerským životem na účast v nějakém orgiastickém kultu :-D
A závěrem: Pro první tři body se člověk rozhoduje sám. K homosexualitě je determinovám, obdobně jako k heterosexualitě. Takže než tady budete někomu nadávat do demagogů, račte se sám nejprve alespoň poněkud připovzdělat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód