Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: hanak radek <> ( ---.101.broadband7.iol.cz )
Kdy: 31. 08. 2007 11:01
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Tak např. ve Starém zákoně je psáno: „Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“ „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti.Musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ (3.Moj. 18,22. a 20,13.) V novém zákoně to apoštol Pavel dotvrzuje v Římanům 1, 26-28. Homosexuální jednání je jedním z mnoha projevů padlé přirozenosti člověka. Takto se o tom píše v Galatským 5, 19-21.Podobně i v dopise do Korintu:: „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“ (1.Kor. 6,9-10) Slovo „zvrácení“ - řecky „arzenokoitai“, které je uvedeno v ekumenickém překladu, přeložili kraličtí slovem „samcoložníci“. Stejně tak v 1.Tim. 1,10. Adolf Novotný ve svém Biblickém slovníku napsal: „Samcoložník, Žilka překládá pederast, Škrábal: chlapcomilec (1.Kor. 6,9.), sodomista (1.Tim.1,10), muž pohlavně zvrácený, ukájející pohlavní pud s mužem nebo s nedospělými chlapci.“ Nejnovější překlad do češtiny „Nová smlouva“ v 1.Kor.6,9 uvádí slovo „homosexuálové“ a v 1.Tim. 1,10 slovo „homosexuály“.Pravda je, že každý z nás se narodil se starou přirozeností a každý z nás může mít zcela jiné nedostatky. To, že nikdo není dokonalý nám však nikomu nemůže být omluvou, protože Bůh nabízí v Kristu nové řešení. Dává nám novou přirozenost a dáme-li se vést Duchem Božím, nepodlehneme k tomu, k čemu nás táhne lidská přirozenost. Proč se toto tak málo vyučuje? Proč si omlouváme své hříchy? Bůh připravil vše pro to, aby jsme nepodléhali lidské přirozenosti. ad1) Jak vnímáme tento svět? Společnost kolem nás? Náš národ? Jako ten, který je v pořádku před Bohem? Ještě před tím, než bylo schváleno registrované partnerství v naší zemi, bylo jistě mnoho podnětů, které nám ukazovaly, že tento národ se od Boha vzdaluje. Krádeže ve velkém byly považovány za šikovnost atp. Pokud ale zástupci národa odsuhlasí zákon, který je v rozporu s Božími příkazy, je to smutné a jen to dotvrzuje morální úpadek národa. ad2) V tom asi trochu souhlasím, že jako církev jsme příliš ticho. Že nám jaksi ty ostatní neduhy národa tolik nevadí. O čem to svědčí? Že jsme málo horliví? Že sami pozvedáme k Bohu pouze dlaně a jsme lidem, který Boha ctí pouze svými rty a srdce při tom vůbec není? Toto je věc, která mě osobně pálí nejvíce. Že se málo modlíme, že se málo necháme vést Božím Duchem. Neměli bychom tedy hledat kořeny problémů v těch ostatních, ale sami u sebe. Měli bychom brát také vinu sami na sebe, že i my jsme těmi, kteří se na úpadku společnosti podíleli, tím, jak málo myslíme na věci Božího království, jak málo zvěstujeme Krista, nejen slovy, ale i svým životem, svými skutky. Myslím, že my křesťané jsme mohli udělat daleko víc.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód