Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: hanak radek <> ( ---.101.broadband7.iol.cz )
Kdy: 25. 08. 2007 22:47
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Výkladů je mnoho, ale Písmo zůstává Písmem. Samozřejmě už překlad z originálu, tzn. z hebrejštiny a z řečtiny je do jisté míry výkladem překladatele, jak jednotlivým výrazům rozumí. Ovšem, že by docházelo k tak výrazné odchylce v zásadních věcech, tak to tam nepozoruji. Jestliže Písmo ke konkrétní věci říká "ne", tak to zůstává "ne", a nelze to vykládat "možná ano, v určitých případech snad ano apod." Myslím, že tady vlastně z netolerantnosti neobviňujete církev(i když církev evangelická je velice tolerantní), ale samotnou Bibli. Bible nám podává zprávu o Božím jednání, o tom jaký Bůh je. On miluje hříšníky, jakože jsme jimi všichni, ale nenávidí hřích. Záleží na každém člověku, jak na Jeho lásku odpoví,jestli je odhodlán pro svého Boha opustit cesty hříšnosti, činit pokání, prosit Boha o sílu to skutečně učinit, anebo jestli si člověk chce jít svou cestou. Je to na každém z nás a každý si za svá rozhodnutí ponese následky.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód