Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Reti <> ( ---.81.broadband3.iol.cz )
Kdy: 25. 08. 2007 15:18
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

OK, napíši Vám soukromý mail. Jen chci poukázat, že jste sám připustil, že je sporné, do jaké míry je Bible výtvor člověka, a do jaké je výtvorem Božím. Sama reformace poukazuje na obrovskou slavinu církevního problému, to jest různost výkladů Bible. Všichni trváte na tom, že váš výklad je ten pravý, komu dal Bůh zapravdu. Reformátoři byli opět jen lidé, tedy tvoři omylní. Je-li připuštěno, že Bibli mohli do jisté míry napsat omylní lidé, stačí připustit pochybnost, pak reformátoři mohli reformovat výklad jen z "pochybného" textu, který předtím někdo chybně vyložil, jak tvrdí reformátor. Ovšem otázka se dá položit i jinak. Jak je možné, že Bůh připustí nesprávný výklad. A kdo z vás katolíků, evangelíků, pravoslavných, atd. má vůbec pravdu? A jak odlišit hlas boží od hlasu podvědomí? Nebylo to podvědomí morálních osob, které pomohlo na svět Bibli? Morální hodnotu Bible nelze zpochybnit jako u celku, jde o určitý kodex. Ovšem budhisté mohou předložit jiné své důkazy, které mohou prokázat, že křesťanství je mnohem hříšnější než budhismus sám. Ale nechme toho. Shodněme se na tom, že církev má své místo ve společnosti, jen se musí naučit býti trochu více tolerantnější.yj

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód