Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: hanak radek <> ( ---.101.broadband7.iol.cz )
Kdy: 18. 08. 2007 16:55
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Vím, co máte na mysli. Že Bibli psali omylní lidé. Psali jí ale pod vedením Ducha svatého. Jistě by se dalo polemizovat, do jaké míry je ono slovo Slovem Božím a do jaké míry lidskou omylností. Pokud takto chcete ale o Bibli uvažovat, zejména o zásadních věcech, příkazech a zákazech,tedy i o daném problému, tak to vám tedy vůbec nezávidím. Reformace nás učí vykládat Písmo Písmem a jestliže Pavel k tématu homosexuality říká jasné slovo, pak je to jen potvrzení slov Starého zákona. Psali ho jiní lidé, ale ve stejném Duchu. Bible je úžasná Kniha, kde člověk najde jasné slovo ke každému problému. Je to o postoji každého člověka, co je pro něj slovo Boží. Mnozí prorokují, ne však každé proroctví je biblické. Jak to poznáme? Normou je Bible. Je to jednoduché. Takto rozpoznáme, co je z Ducha Božího a co z ducha antikristova. Abych dobře rozuměl Bibli, je třeba jí číst s modlitbou, s prosbou o Ducha svatého, abych tomu správně rozuměl. Bibli lze číst i bez Božího Ducha, zůstává pak ale jen textem. Každý si pak z toho může vzít jen to, co se mu hodí. Pokud Bibli nevykládám Biblí, je to špatně. Jsem přesvědčen o tom, že když nám bude Bible normou,a Kristus Králem našeho života, kde si nebudeme vládnout my, ale On, bude náš život jednoduší, vyrovnanější, pokojnější a svobodný od hříšného jednání, přestože samozřejmě dál zůstáváme hříšnými lidmi. Pokud budu o Božím slově pochybovat, co mi bude normou v životě? Čeho se chytím? Svých názorů? Svého přesvědčení? Takových tu už bylo! A jejich myšlenky upadli v zapomnění,a dotyčným nepomohli. Jiné myšlenky se sice rozvíjejí ve filozofii atp. dále, a je mi líto, že některé ti povolaní nerozpoznávají a snaží se jimi vykládat Písmo svaté, ale! Díky Bohu, Písmo zůstává tak, jak je a běda tomu, kdo z něj něco ubere, anebo tam něco přidá! Některé to sice žere, pálí, nejraději by něco z Písma odstranili, ale ono zůstává. Čeho se chytáte vy? Co je pro vás Pravda? Je-li to něco jiného, než Písmo, pak budete stále tápat v domněnkách a pochybnostech. Na těchto stránkách takto diskutovat už se mi ale nechce.Už jsem tady toho napsal dříve dost. Jestli máte ale zájem a chcete mi odpovědět, budu rád, když mi napíšete na můj email. Třeba naleznem společnou řeč :)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód