Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: pro nepobavení

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 15. 12. 2020 08:24
Předmět: Re: pro nepobavení

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Ježíš sám mluví o tom, že nepřišel nastolit klamný mír, nýbrž „přináší  meč“ (Mt 10, 34). Všechna evangelia referují o Ježíšově vyhnání  penězoměnců a prodavačů z jeruzalémského chrámu, které je zřejmým násilným  aktem (srv. Mk 11, 15-17par.). A kniha Zjevení Janova představuje vizi  Ježíše jako Beránka lámajícího pečeti a vysílajícího jezdce, aby trestali a  hubili (Zj 6).
Kristova slova jsou vytržená z kontextu. Smysl je ten, že novým učením- evangeliem vzniknou sváry uvnitř rodin (původně židovských), což je jasné. Židé dodnes na Mesiáše čekají. Apokalypsa je plná hrůz, je to přerod od porušeného k neporušenému, od pomíjejícího k nepomíjejícímu. A k těm penězoměncům- možná i nám by slušelo naše "chrámy" (srdce, učení i prostory doslova) očistit, obzvlášť teď v adventním čase. Očistit od touhy po poularitě, sobectví, takové té akademické "nezúčastněnosti", ale i zbrklosti a naivity.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód