Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: pro nepobavení

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 12. 2020 15:30
Předmět: Re: pro nepobavení

Ježíš sám mluví o tom, že nepřišel nastolit klamný mír, nýbrž „přináší meč“ (Mt 10, 34). Všechna evangelia referují o Ježíšově vyhnání penězoměnců a prodavačů z jeruzalémského chrámu, které je zřejmým násilným aktem (srv. Mk 11, 15-17par.). A kniha Zjevení Janova představuje vizi Ježíše jako Beránka lámajícího pečeti a vysílajícího jezdce, aby trestali a hubili (Zj 6).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód